onsdag 8 november 2017

Pisa Italia

Pisa Italien. Fantastiska utsmyckningar på Mirakelplatsen. ( Pisa Italy. Fantastic ornaments )

Lutande tornet ( Leaning Tower of Pisa )
En del gör vad som helst för en snygg bild! ( Some do anything for a nice picture! )

En fallen Ängel ( A fallen Angel )

Månen över Pisa ( The Moon Over Pisa )


Bambu i Botaniska Trädgården i Pisa. ( Bamboo in the Botanical Garden of Pisa.)


Och till slut en Näckros ( And finally a water lily )