torsdag 30 november 2017

Kullaberg Sweden

Kullahalvön Skåne. Några semesterminnen från juni 2017 ( Kullaberg Sweden, memories from June 2017)
Kullabergs Fyr. ( The Lighthouse )

Jag vet inte hur den lyckas stå så upprätt trots havets krafter... ( I do not know how it is managed to stand so upright despite the forces of the sea.)

Mölle by the sea

Ett gammalt vindpinat träd. ( An old tree that bends to the wind.)


onsdag 8 november 2017

Pisa Italia

Pisa Italien. Fantastiska utsmyckningar på Mirakelplatsen. ( Pisa Italy. Fantastic ornaments )

Lutande tornet ( Leaning Tower of Pisa )
En del gör vad som helst för en snygg bild! ( Some do anything for a nice picture! )

En fallen Ängel ( A fallen Angel )

Månen över Pisa ( The Moon Over Pisa )


Bambu i Botaniska Trädgården i Pisa. ( Bamboo in the Botanical Garden of Pisa.)


Och till slut en Näckros ( And finally a water lily )