söndag 4 december 2016

Höst ( Autumn )

En Vresbok i Norrvikens trädgårdar. ( Norrviken Gardens )

Ängsö naturreservat Västerås ( Ängsö Nature reserve )

Domherre ( Bullfinch )

Den lilla tallen klamrar sig fast längs branta klippor. ( The small pine clinging along the steep cliffs.)

Ångbåten Rex ( The steamer Rex )