fredag 28 juni 2013

Vattnets olika ansikten, så lugnt och så kraftfullt.

Solnedgång vid Borgåsund

Dånand kraft vid Älvkarleby kraftstation